Getuigenis

Toen ik 7 jaar geleden de beslissing nam om mijn eigen praktijk te starten, maakte ik me zorgen over de aanpak van de administratieve kanten die gepaard gaan met het ondernemerschap. Dat waren immers zaken die niet in onze opleiding behandeld werden en waarvan ik geen kaas gegeten had. De hulp op dit vlak van mijn partner, Rudi Baert, maakte dat ik besloot om vol voor de praktijk te gaan. Ik startte in 2014 alleen, maar in de jaren die volgden, konden we ons team uitbreiden met ondermeer 2 secretariaatsmedewerksters, een verpleegkundige en een tweede cardioloog. In alle eerlijheid: ik had deze uitbreiding nooit kunnen bolwerken zonder regelmatige hulp op HR-vlak. Van de selectie van de ideale medewerker, over de correcte en tijdige afhandeling van ondermeer de loonadministratie, tot de begeleiding in het blijvend streven naar een optimaal samenwerkend team van verschillende persoonlijkheden, Rudi zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning. Op die manier kan ik mij focussen op mijn specialisatie en op de zorg voor mijn patiënten en werken we in een praktijk waar iederen zich goed voelt. Professionele hulp vragen en aanvaarden gebeurde, in mijn geval, natuurlijk automatisch, niet echt een bewuste beslissing dus. Het is, achteraf bekeken, het best wat me overkomen is.

Dr. Catherine De Maeyer, Cardiologisch Centrum Grens